Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Červen 2013