Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Listopad 2011