Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Březen 2011