Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Září 2010