Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Květen 2010