Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Prosinec 2007