Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Červenec 2007