Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Říjen 2006