Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Duben 2006