Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Únor 2006